Εύρεση Εργασίας

Απαιτείται για τη σωστή λειτουργία τους μια φορά το χρόνο σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία και βάση των κοινοτικών προδιαγραφών, από συνεργεία πιστοποιημένα, ώστε να παραμένουν πάντοτε έτοιμοι και λειτουργικοί. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο, αναγόμωση πυροσβεστήρων, η οποία γίνεται κάθε 5 χρόνια και την εργαστηριακή δοκιμή, όπως η υδροστατική δοκιμή μόνο στο 10ο έτος τους.