Εύρεση Εργασίας

Αναλαμβάνουμε :

  • Εγκατάσταση καυστήρα και λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου
  • Συντήρηση καυστήρα
  • Επισκευές και ανταλλακτικά
  • Έκδοση πιστοποιητικού
  • Έλεγχος στεγανότητας, φίλτρου πετρελαίου, ανοδίου, οργάνου αυτόματης πίεσης νερού και δοχείου διαστολής
  • Αποκατάσταση βλαβών σε όλο το σύστημα

Αυτές οι εργασίες αναλαμβάνονται από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό και είναι αυστηρά απαραίτητες όχι μόνο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης αλλά και για την απόλυτη ασφάλεια των ενοίκων και της πολυκατοικίας. Συντηρώντας σε ετήσια βάση το σύστημα καυστήρα- λέβητα προκύπτουν τα εξής οφέλη :

1. Εξοικονόμηση κατανάλωσης καύσιμου ( πετρελαίου ή φυσικού αερίου)

2.  Λιγότερη απώλεια καύσης

3. Εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια ελαχιστοποιώντας την μόλυνση του περιβάλλοντος

4. Αυξάνεται η μακροζωία του καυστήρα και αποφεύγονται οι πιθανές βλάβες

5.  Καλύτερη λειτουργία του συστήματος αυτονομίας


Τα κυριότερα σημεία της συντήρησης του καυστήρα-λέβητα είναι τα εξής :

1. Έλεγχος των τοιχωμάτων

2. Καθαρισμός

3. Ρύθμιση του καυστήρα

4. Έλεγχος καυσαερίων

5. Έλεγχος αποδοχής

6. Έλεγχος αυτόματης πίεσης νερού

7. Ρύθμιση θερμοκρασίας

8. Έλεγχος ανοδίου

9. Έλεγχος δοχείου διαστολής