Εύρεση Εργασίας

Παρά την υψηλή επεξεργασία του αργού πετρελαίου με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, το οποίο διυλίζεται σε πιο χρήσιμα προϊόντα όπως νάφθα, βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, άσφαλτος, πετρέλαιο θέρμανσης κηροζίνη και υγραέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεκριμένα περιέχει συνήθως σε ελάχιστες ποσότητες διάφορα κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα παραφίνες, χώμα, θειάφι, νερό κ.α. τα οποία με το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται στον πυθμένα της δεξαμενής, δημιουργώντας έτσι ένα μείγμα σε μορφή λάσπης. Όλα αυτά μέσα από την κυκλοφορία τους προς την τροφοδοσία δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του καυστήρα και προκαλούν την αλλοίωση της δεξαμενής και τον φραγμό του μπεκ ψεκασμού του καυσίμου.

Συνεπώς ο καθαρισμός της δεξαμενής κρίνεται απαραίτητος κάθε 2-3 χρόνια εξασφαλίζοντας την καλύτερη απόδοση του καυστήρα και την γενικότερη προστασία του δικτύου. Παρά την υψηλή επεξεργασία του αργού πετρελαίου με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, το οποίο διυλίζεται σε πιο χρήσιμα προϊόντα όπως νάφθα, βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, άσφαλτος, πετρέλαιο θέρμανσης κηροζίνη και υγραέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεκριμένα περιέχει συνήθως σε ελάχιστες ποσότητες διάφορα κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα παραφίνες, χώμα, θειάφι, νερό κ.α. τα οποία με το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται στον πυθμένα της δεξαμενής, δημιουργώντας έτσι ένα μείγμα σε μορφή λάσπης.

Όλα αυτά μέσα από την κυκλοφορία τους προς την τροφοδοσία δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του καυστήρα και προκαλούν την αλλοίωση της δεξαμενής και τον φραγμό του μπεκ ψεκασμού του καυσίμου. Συνεπώς ο καθαρισμός της δεξαμενής κρίνεται απαραίτητος κάθε 2-3 χρόνια εξασφαλίζοντας την καλύτερη απόδοση του καυστήρα και την γενικότερη προστασία του δικτύου.

Παρά την υψηλή επεξεργασία του αργού πετρελαίου με βάση τη σύγχρονη τεχνολογία, το οποίο διυλίζεται σε πιο χρήσιμα προϊόντα όπως νάφθα, βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, άσφαλτος, πετρέλαιο θέρμανσης κηροζίνη και υγραέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης συγκεκριμένα περιέχει συνήθως σε ελάχιστες ποσότητες διάφορα κατάλοιπα, όπως για παράδειγμα παραφίνες, χώμα, θειάφι, νερό κ.α. τα οποία με το πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται στον πυθμένα της δεξαμενής, δημιουργώντας έτσι ένα μείγμα σε μορφή λάσπης. Όλα αυτά μέσα από την κυκλοφορία τους προς την τροφοδοσία δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του καυστήρα και προκαλούν την αλλοίωση της δεξαμενής και τον φραγμό του μπεκ ψεκασμού του καυσίμου. Συνεπώς ο καθαρισμός της δεξαμενής κρίνεται απαραίτητος κάθε 2-3 χρόνια εξασφαλίζοντας την καλύτερη απόδοση του καυστήρα και την γενικότερη προστασία του δικτύου.